Make your own free website on Tripod.com
  1. Wafer bank

 

Wafer bank ialah tempat dimana kesemua wafer disimpan. Wafer2 diletakkan dalam bekas khas yang akan menghindarkan wafer daripada dicemari. Perlu ditekankan disini, aspek kebersihan adalah sangat penting dalam industri semikonduktor. Ini kerana, wafer tersebut adalah sangat sensitif dan pencemaran walau sedikit boleh mencacatkan fungsi elektrikal wafer tersebut.